Jaką pomoc prawną oferujemy w zakresie prawa pracy?

Efekty naszej pracy mówią same za siebie.


Nasza kancelaria adwokacka skutecznie pomogła setkom klientów zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Skupiamy się jednak na pomocy pracownikom. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów na linii pracownik – pracodawca oraz proponujemy optymalne rozwiązania, które mają na celu usprawnić politykę zatrudnienia i zapewniać dbałość o przestrzeganie praw i obowiązków pracodawców oraz pracowników. Usługi naszych adwokatów obejmują pełne spektrum prawa pracy.

Naszym klientom pomagamy m.in. w:

  • sporządzaniu umów ze stosunku pracy,
  • sporządzaniu różnego typu porozumień, regulaminów pracy oraz wynagradzania,
  • reprezentowaniu pracodawców i pracowników w sporach pracowniczych, uczestniczeniu w negocjacjach z pracownikami oraz związkami zawodowymi,
  • reprezentowaniu w zakresie spraw związanych z ustaniem lub zakończeniem stosunku pracy,
  • uzyskiwaniu odszkodowań za wypadki w czasie pracy, za mobbing i dyskryminację oraz z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
  • kwestiach zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumie,
  • zakresie przejęcia personelu bądź restrukturyzacji zespołów pracowniczych,
  • zakresie przeprowadzania procesu zwolnień grupowych,
  • zakresie ochrony danych osobowych.