Oferujemy również

Naszym klientom pomagamy również w ramach:


  • postępowania cywilnego m.in. postępowania dotyczące wykonywania umów, o odszkodowanie oraz o zapłatę i podział majątku. Prowadzenie spraw z zakresu prawa lokalowego (najem, eksmisje). Kancelaria zajmuje się także prawem mieszkaniowym i spółdzielczym,
  • prawa nieruchomości – ochrona własności, zasiedzenie, postępowanie wieczystoksięgowe, podział nieruchomości, przywrócenie posiadania, regulowanie stanów prawnych, zniesienie współwłasności, zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
  • prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego – badanie i regulacja stanu prawnego, przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym, postępowanie w sprawach o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zezwoleń, koncesji i licencji, przygotowywanie projektów umów , opiniowanie umów istniejących związanych z obrotem nieruchomościami,
  • prawa karnego, karno-skarbowego oraz wykroczeń – obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (np.: śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji),
  • windykacja i dochodzenie należności – sporządzenie wniosku egzekucyjnego, wezwań do zapłaty oraz udział w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria adwokacka reprezentuje zarówno dłużników jak i wierzycieli, podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie należności. Nasi adwokaci działają na terenie Bielska-Białej i Katowic.