Dozór elektroniczny - zmiany od 1.1.2023 r.


Karę pozbawienia wolności można odbywać nie tylko w zakładzie karnym, ale również w domy w ramach systemu dozoru elektronicznego.

Czytaj więcej ->

Zachowek


Gdy spadkodawca sporządził testament, w którym pominął własne dziecko albo małżonka, to wtedy mogą oni skorzystać z ochrony jaką zapewnia im zachowek.

Czytaj więcej ->

Znęcanie się - kiedy występuje?


Pomiędzy znęcania się a przemocą w rodzinie jest zasadnicza różnica..

Czytaj więcej ->

Wyprowadzka małżonka, a rozwód


Związek zawarli 17 lat wstecz, mają dwie córki i pokaźny majątek. Trzeba przyznać, że pan Adam jest bardzo przedsiębiorczym biznesmenem i dzięki temu jego żona nie musiała nigdy pracować...

Czytaj więcej ->

Niebieska karta z rozwodem w tle


Nie mam wątpliwości, że przemocy w rodzinie trzeba stanowczo przeciwdziałać. Zasadniczo celowi temu ma służyć tzw. procedura niebieskiej karty.

Czytaj więcej ->

Kiedy można zastosować tymczasowe aresztowanie?


Tymczasowy areszt jest środkiem zapobiegawczym mającym na celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa.

Czytaj więcej ->

Import z Chin, uwaga na Hongkong


Przedsiębiorcy rozpoczynający przygodę z Chinami, nie zawsze zdają sobie sprawę z niektórych zagrożeń jakie związane są handlem z Chińczykami.

Czytaj więcej ->

Uszkodzenie towaru w transporcie międzynarodowym - odpowiedzialność cz.2


Zdecydowanie więcej problemów nastręcza ustalenie osoby uprawnionej w Konwencji CMR (fr. Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) – konwencja podpisana w 19 maja 1956 roku w Genewie) regulującej międzynarodowe przewozy drogowe towarów.

Czytaj więcej ->

Uszkodzenie towaru w transporcie międzynarodowym - odpowiedzialność cz.1


Przesyłanie towarów w obrocie międzynarodowym immanentnie związane jest się z problematyką odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przesyłki. Zagadnienie to jest aktualne zarówno w transporcie lotniczym, morskim czy drogowym.

Czytaj więcej ->

Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych?


Czym jest blokada alkoholowa? To urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Czytaj więcej ->

Ochrona z tytułu zastrzeżonego znaku towarowego - logo w Chinach


Chińskie przepisy prawa jasno regulują kwestie komu należy się ochrona z tytułu zastrzeżonego znaku towarowego. Zasady obowiązujące w Państwie Środka są odmienne od tych obowiązujących w Europie. Chinach prawo do rejestracji znaku towarowego odbywa się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Oczywiście w Europie zasada ta również ma zastosowanie, aczkolwiek obwarowana jest, odmiennie niż w Chinach, regulacjami ochronnymi.

Czytaj więcej ->

Rozwód, a brak kontaktu z małżonkiem


W życiu różnie się układa; nierzadko zdarza się, że małżonkowie przez dłuższy czas przed wniesieniem pozwu o rozwód nie mieszkają razem, albo jeden z małżonków po prostu wyprowadza się ze wspólnego mieszkania, albo powodem rozłąki jest poszukiwanie pracy za granicą i po pewnym czasie kontakt się urywa.

Czytaj więcej ->

Dropshipping – praktyka obrotu gospodarczego


Przedsiębiorcy prowadzący międzynarodowy handel np. z Chinami z pewnością słyszeli to pojęcie. Prawnicy obsługujący transakcje międzynarodowe nie znajdą jednak nic na ten temat w kodeksie. Mówiąc najprościej „dropshipping” to model logistyczny sprzedaży przez Internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę.

Czytaj więcej ->

Zabezpieczenie alimentów - najważniejsze informacje


Wielu rodziców zwraca się do mnie z pytaniem, czy na czas trwania postępowania o rozwód, czy też o alimenty istnieje możliwość zabezpieczenia finansowego na czas do wydania wyroku potrzeb małoletnich dzieci i samego małżonka, którego sytuacja zarobkowa i majątkowa jest gorsza niż drugiego z małżonków.

Czytaj więcej ->