Jaką pomoc prawną oferujemy w zakresie prawo handlowego, ochrony konkurencji i konsumentów?

Specjalizujemy się również w doradztwie korporacyjnym i wszelkimi aspektami z zakresu prawa spółek.


Zapewniamy fachową pomoc, na każdym etapie prowadzenia przedsiębiorstwa. Jesteśmy przekonani, że współpraca z Kancelarią adwokacką Szymkowiak z siedzibą w Bielsku-Białej i Katowicach będzie dla Państwa przedsiębiorstw wartością dodaną, poprzez zagwarantowanie bezpieczeństwa prawnego pozwalającego zaoszczędzić firmom zbędnych kosztów.


Nasi adwokaci specjalizują się m.in. w :

 • tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji spółek handlowych,
 • rejestracji działalności gospodarczej i przygotowaniu odpowiednich dokumentów do procedury rejestracji przedsiębiorstwa,
 • sporządzaniu umów spółek i ich rejestracji przed organami państwowymi,
 • przygotowywaniu uchwał i protokołów z posiedzeń organów spółek handlowych,
 • reprezentowaniu wspólników i akcjonariuszy w czasie zgromadzeń,
 • bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, sporządzaniu projektów umów, regulaminów czy statutów,
 • przygotowywaniu porozumień typu joint venture
 • zgłaszaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sprawach związanych z nabyciem lub sprzedażą praw udziałowych czy akcji spółek handlowych,
 • w przeprowadzaniu procesów łączenia, podziału lub przekształcenia podmiotów,
 • obsłudze wszelkiego rodzaju transakcji dotyczących zmiany stosunków właścicielskich w spółkach handlowych i innych podmiotach oraz pomoc podczas procesów restrukturyzacyjnych.