Jaką pomoc prawną oferujemy w zakresie prawa bankowego i korporacyjnego?

Kancelaria adwokacka Szymkowiak zapewnia najwyższy standard usług z zakresu obsługi i pomocy prawnej w ramach prawa handlowego, bankowego i spraw związanych z instytucjami finansowymi, a także szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.


Naszym klientom pomagamy m.in. w:

  • sporządzaniu fachowych opinii prawnych, w tym dotyczących zagadnień tajemnicy bankowej i ochrony danych osobowych,
  • przygotowaniu, opiniowaniu umów bankowych i instytucji finansowych oraz negocjowaniu umów z kontrahentami,
  • sporządzaniu regulaminów wewnętrznych i instrukcji,
  • sporządzaniu projektów umów kredytowych i umów pożyczek, umów agencyjnych
  • tworzeniu procedur współpracy z jednostkami zewnętrznym, oraz sieci sprzedaży,
  • reprezentowaniu klientów banków w postępowaniach, których stroną jest bank lub inna instytucja finansowa,
  • prowadzeniu postępowań windykacyjnych wobec dłużników,