Wybrane projekty kancelarii Szymkowiak

Chcemy przedstawić państwu wybrane projekty, w których
adwokat Mateusz Szymkowiak brał czynny udział.

Projekty te są dowodem na to, jak intensywnie i wielokierunkowo wykonujemy swój zawód.


 • współpracowaliśmy przy tworzenie umów pożyczki dla międzynarodowej korporacji z branży finansowej,
 • współpracowaliśmy z podmiotem z „wielkiej czwórki” w procesie restrukturyzacji instytucji finansowej w spółkę akcyjną, doradzaliśmy w procesie emisji akcji,
 • braliśmy czynny udział w negocjacjach z zagranicznymi instytucjami finansowymi, przy umowie pozyskania finansowania na rozwój działalności dla polskiego podmiotu gospodarczego,
 • reprezentowaliśmy jednego z klientów indywidualnych podczas sprawy sądowej dotyczącej unieważnienia uchwał zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • zapewniliśmy pełną opiekę i obsługę prawną zarządu i rady nadzorczej międzynarodowej korporacji oraz polskich instytucji finansowych,
 • występowaliśmy w imieniu naszego klienta w postępowaniu sądowym o ustanowienie służebności przesyłu (sprawa dotycząca inwestycji gazowej),
 • reprezentowaliśmy klientów indywidualnych w postępowaniu sądowym o podział nieruchomości oraz zasiedzenie prawa własności nieruchomości,
 • mamy za sobą stworzenie wielu regulaminów pracy, rady nadzorczej, zarządu
 • stworzyliśmy pełną dokumentację obejmującą ochronę danych osobowych dla przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe,
 • reprezentowaliśmy przedsiębiorców przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie,
 • współpracujemy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w branży spedycyjnej i przewozowej, handlu internetowego, budowlanej i obrotu nieruchomościami.