Jaką pomoc prawną oferujemy?

Naszym klientom pomagamy poprzez:


  • udzielanie pomocy prawnej,
  • sporządzanie pisemnych opinii i analiz prawnych, opiniowanie umów występujących w obrocie gospodarczym;
  • sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniosków o wznowienie postępowania, skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz wszelkich innych pism procesowych;
  • prowadzeniu postępowań windykacyjnych wobec dłużników
  • sporządzanie wezwań przedegzekucyjnych, wniosków o wszczęcie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz innych pism w toku postępowania egzekucyjnego;
  • reprezentację w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję, Prokuraturę, w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, w tym przed Sądem Najwyższym;
  • reprezentowanie strony w postępowaniu cywilnym przed sądami wszystkich instancji;Kancelaria Adwokacka Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsku-Białej udziela profesjonalnej pomocy prawnej wszystkim swoim Klientom działając na terenie całego kraju.


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.